पश्चिम महाराष्ट्र – पुणे (Paschim Maharashtra – Pune)

क्षेत्र (Kshetra) :

प्रांत भौगोलिक (Geographical)

विभागशः व जिल्हाशः रचना

विभाग

जिले

सोलापूर सोलापूर चिंचवड बारामती पंढरपूर
कोल्हापूर कोल्हापूर सांगली सातारा
नाशिक नाशिक मालेगाव नगर श्रीरामपूर
पुणे महानगर पूर्व पुणे पश्चिम पुणे उत्तर पुणे दक्षिण पुणे मध्य पुणे

धार्मिक (Dharmik)

पश्चिम महाराष्ट्र आध्यात्मिक देव भूमी म्हणून प्रसिद्ध आहे. देवीचे शक्तीपीठ कोल्हापूर महालक्ष्मी,तुळजापूर भवानी,शंकराचे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर,त्र्यंबकेश्वर,विठ्ठल रूक्मिणी पंढरपूर , गणपतीचे अष्टविनायक ,शनिदेवाचे शनी शिंगणापूर ,शिखर शिंगणापूर जेजुरीचा खंडोबा तसेच हि संतभूमी म्हणूनही प्रसिद्ध आहे.आळंदीचे ज्ञानेश्वर महाराज,देहूचे तुकाराम महाराज, सज्जनगडचे समर्थ रामदास स्वामी, निवृत्तीनाथ,नामदेव महाराज,सोपानकाका,चोखोबा,सावता महाराज,दामाजी पंत,जगनाडे महाराज,महिपती महाराज,गोंदवलेकर महाराज, अक्कलकोटचे स्वामी समर्थ महाराज, शिर्डीचे साईबाबा अश्या अनेक संतानी हि भूमी पावन केली.

ऐतिहासिक - सामाजिक (Historical - Social)

छत्रपती शिवाजी महराजांनी याचा भूमीत हिंदवी स्वराज्य निर्माण करण्याची प्रतिज्ञा घेतली .राजर्षी शाहू महाराज ,धोंडो केशव कर्वे, महात्मा फुले ,लोकमान्य टिळक ,आगरकर चाफेकर बंधू ,राजगुरू, स्वातंत्रवीर सावरकर आदींनी सामाजिक व स्वातंत्रलढ्यात मोलाचे योगदान दिले.

कार्य विभाग (Dimensions )

सेवा विभाग (Seva Vibhag) : सेवा प्रकल्प (Service Projects)

विश्व हिंदू परिषद प.महाराष्ट्र प्रांत विविध सेवा प्रकल्प संचालित करते .मुख्यतः वसतिगृह ,वाचनालय ,आरोग्य ह्या विषयीचे प्रमुख प्रकल्प आहेत .

क्रमांक जिल्हा सेवाकार्य का नाम सेवाकार्य प्रकार
नाशिक कन्या छात्रालय (हरसूल ) वसतिगृह
नाशिक व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र (हरसूल ) रोजगार
नाशिक वनवासी विद्यार्थी वसतिगृह (घोटी ) वसतिगृह
नाशिक स्नेहवर्धिनी विद्यार्थीनि वसतिगृह (मखमलाबाद) वसतिगृह
नाशिक स्नेहवर्धिनी व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र (मखमलाबाद) रोजगार
नाशिक श्रीराम मंदिर (हरसूल ) संस्कार
मालेगाव रुग्णोपयोगी साहित्य केंद्र ( कळवण ) रुग्णोपयोगी साहित्य केंद्र
चिंचवड स्व.प.वा.तथा दादा चांदेकर सार्व.वाचनालय (वडगाव) वाचनालय
चिंचवड स्व.अशोकभाई शहा अभ्यासिका (वडगाव)  अभ्यासिका
१० चिंचवड धर्मगंगा सार्व.वाचनालय (चिंचवड) वाचनालय
११ चिंचवड भाऊ आठवले पादत्राण सेवा (चिंचवड) चप्पल स्टँड
१२ चिंचवड वनवासी विद्यार्थी वसतिगृह (राजगुरुनगर) वसतिगृह
१३ चिंचवड स्व.संभाजी भुजबळ विद्यार्थी वसतिगृह (शिक्रापूर) वसतिगृह
१४ चिंचवड कै.गोपाळ देशपांडे वनवासी विद्यार्थी वसतिगृह (वडगाव) वसतिगृह
१५ चिंचवड गोपाळ बालक मंदिर (वडगाव) बालवाडी
१६ संभाजी(पुणे) श्रीराम बालवाडी (कोथरुड) बालवाडी
१७ संभाजी(पुणे) श्रीराम रुग्णोपयोगी साहित्य केंद्र (कोथरुड) रुग्णोपयोगी साहित्य केंद्र
१८ संभाजी(पुणे) नादब्रम्ह सुगम संगीत विद्यालय (कोथरुड) संगीत विद्यालय
१९ संभाजी(पुणे) मधुकुसुम आपटे न्यास अभ्यासिका   (पटवर्धन बाग ) अभ्यासिका
२० संभाजी(पुणे) मधुकुसुम आपटे न्यास रुग्णोपयोगी साहित्य केंद्र  (पटवर्धन बाग ) रुग्णोपयोगी साहित्य केंद्र
२१ सिंहगड (पुणे ) निरामय लसीकरण प्रकल्प (पुणे महानगर ) लसीकरण(० ते ६)
२२ सिंहगड (पुणे) निरामय किशोरी शक्ती  प्रकल्प (पुणे महानगर ) किशोरी शक्ती  प्रकल्प
२३ सिंहगड (पुणे) निरामय रूबेलो लसीकरण प्रकल्प (पुणे महानगर ) रूबेलो लसीकरण प्रकल्प
२४ नगर धुंडा महाराज विद्यार्थी वसतिगृह (शेवगाव ) वसतिगृह
२५ नगर स्व. अशोकजी सिंघल ग्रामीण रुग्णालय(शेवगाव ) रुग्णालय
२६ कोल्हापूर पु.शी.तथा काका आठवले विद्यार्थी वसतिगृह (तारळे) वसतिगृह
२७ कोल्हापूर चाणक्य अंत्यसंस्कार केंद्र (इचलकरंजी) अंत्यसंस्कार केंद्र
२८ चिंचवड  श्री लक्ष्मी शारदा विद्या प्रबोधिनी (कामशेत) रोजगार
२९ बारामती श्री सोपानदेव  रुग्णोपयोगी साहित्य केंद्र (सासवड ) रुग्णोपयोगी साहित्य केंद्र
३० बारामती मधुमालती रुग्णोपयोगी साहित्य केंद्र (पाटस ) रुग्णोपयोगी साहित्य केंद्र
३१ बारामती मधुमालती सार्व.वाचनालय (पाटस ) वाचनालय
३२ प्रांत पंढरीची वारी आरोग्य सेवा प्रकल्प आरोग्य सेवा प्रकल्प
३३ सिंहगड (पुणे) निरामय आरोग्य तपासणी (वय १६ -२०) आरोग्य सेवा प्रकल्प
३४ सिंहगड (पुणे) निरामय क्रीडा प्रशिक्षण (मुली) खेळ

विश्व हिंदू परिषद प.महाराष्ट्र प्रांत विविध सेवा प्रकल्प संचालित करते .मुख्यतः वसतिगृह ,वाचनालय ,आरोग्य ह्या विषयीचे प्रमुख प्रकल्प आहेत .

क्रमांक जिल्हा सेवाकार्य का नाम सेवाकार्य प्रकार
1 नाशिक कन्या छात्रालय (हरसूल ) वसतिगृह
2 नाशिक व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र (हरसूल ) रोजगार
3 नाशिक वनवासी विद्यार्थी वसतिगृह (हरसूल ) वसतिगृह
4 नाशिक स्नेहवर्धिनी विद्यार्थीनि वसतिगृह (मखमलाबाद) वसतिगृह
5 नाशिक स्नेहवर्धिनी व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र (मखमलाबाद) रोजगार
6 पंढरपूर श्रीक्षेत्र आळंदी, देहू, त्र्यंबकेश्वर पालखी सोहळा आरोग्य सेवा आरोग्य
7 चिंचवड कै.गोपाळ देशपांडे वनवासी विद्यार्थी वसतिगृह (वडगाव) वसतिगृह
8 चिंचवड गोपाळ बालक मंदिर (वडगाव) बालवाडी
9 चिंचवड स्व.प.वा.तथा दादा चांदेकर सार्व.वाचनालय (वडगाव) वाचनालय
10 चिंचवड स्व.अशोकभाई शहा अभ्यासिका (वडगाव)  अभ्यासिका
11 चिंचवड धर्मगंगा सार्व.वाचनालय (चिंचवड) वाचनालय
12 चिंचवड भाऊ आठवले पादत्राण सेवा (चिंचवड) चप्पल स्टँड
13 चिंचवड वनवासी विद्यार्थी वसतिगृह (राजगुरुनगर) वसतिगृह
14 चिंचवड स्व.संभाजी भुजबळ विद्यार्थी वसतिगृह (शिक्रापूर) वसतिगृह
15 कोल्हापूर पु.शी.तथा काका आठवले विद्यार्थी वसतिगृह (तारळे) वसतिगृह
16 कोल्हापूर चाणक्य अंत्यसंस्कार केंद्र (इचलकरंजी) अंत्यसंस्कार केंद्र
17 संभाजी(पुणे) श्रीराम बालवाडी (कोथरुड) बालवाडी
18 संभाजी(पुणे) श्रीराम रुग्णोपयोगी साहित्य केंद्र (कोथरुड) रुग्णोपयोगी साहित्य केंद्र
19 संभाजी(पुणे) नादब्रम्ह सुगम संगीत विद्यालय (कोथरुड) संगीत विद्यालय
20 संभाजी(पुणे) मधुकुसुम आपटे न्यास बालवाडी (पटवर्धन बाग ) बालवाडी
21 संभाजी(पुणे) मधुकुसुम आपटे न्यास रुग्णोपयोगी साहित्य केंद्र  (पटवर्धन बाग ) रुग्णोपयोगी साहित्य केंद्र
22 सिंहगड (पुणे ) निरामय लसीकरण प्रकल्प (पुणे महानगर ) लसीकरण(० ते ६)
23 सिंहगड (पुणे) निरामय किशोरी शक्ती  प्रकल्प (पुणे महानगर ) किशोरी शक्ती  प्रकल्प
24 सिंहगड (पुणे) निरामय रूबेलो लसीकरण प्रकल्प (पुणे महानगर ) रूबेलो लसीकरण प्रकल्प
25 नगर धुंडा महाराज विद्यार्थी वसतिगृह (शेवगाव ) वसतिगृह
26 नगर अशोकजी सिंघल ग्रामीण रुग्णालय(शेवगाव ) रुग्णालय

 

प्रचार प्रसार (Media and Publications)

विश्व हिंदू परिषद प. महाराष्ट्र प्रांत हिंदू संस्कृतीच्या प्रचारासाठी नियमित वेगवेगळे साहित्य प्रकाशित करते . हिंदुत्ववादी सामाजिक कार्यक्रम ,संमेलने सर्वांपर्यंत संपर्काचे प्रभावी मध्यम आहे . नियमित प्रकाशित होणारे साहित्य

हिंदुबोध – मासिक

संपर्क सूत्र (Contact Us)

प्रांत कार्यालय पता :
विश्व हिंदू परिषद प. महाराष्ट्र प्रांत
१३६०,शुक्रवार पेठ ,भारत भवन ,नातूबाग,
बाजीराव रोड पुणे -४११००२

Contact No : ०२० २४४७१७०१
Email : -
Back To Top